Správa a údržba domů Praha

Provozně – technická činnost

 • komplexní služby - převzetí objektu, smluvní zajištění dodavatelů médií,

 • úklid společných prostor, odvoz odpadků, údržba objektů,

 • zajištění revizí technických zařízení dle platné legislativy (rozvody plynu, elektřiny, komíny, výtahy, kotelny, apod.),

 • zařizování běžných oprav a údržby domu sjednání údržby pozemku, úklid zahrady, sekání trávy, ořezání větví, apod.

 • zajištění havarijní služby (voda, plyn, elektřina, výtah), vedení technické dokumentace zajištění výběrového řízení při rekonstrukci domu, zajištění stavebního dozoru,


Administrativní správa

 • vedení evidence nájemníků, jednání s nájemníky, sjednávání nájemních smluv, vyhledání nájemníka,

 • vedení evidence členů družstev, vlastníků jednotek,

 • vypracování předpisů plateb nájemníkům, členům družstva, vlastníkům jednotek, kontrola plateb,

 • kontrola plateb nájemníků, družstva, SVJ (daň z nemovitosti, zálohy na služby a pod.),

 • sledování platnosti pojistných smluv, vyřizování pojistných událostí,

 • vymáhání pohledávek na neplatičích, příprava podkladů pro soudní spor s neplatiči,

 • vedení kompletní účetní dokumentace, včetně vypracování a podání daňového přiznání,

 • vypracování roční zprávy o hospodaření,

 • účast a příprava členských schůzí SVJ.


Právní poradenství

 • zajištění právního servisu v oblasti správy nemovitostí, například založení právnické osoby,

 • příprava dokumentace pro založení SVJ, zajištění agendy k Prohlášení vlastníka, apod.

 • zajištění znaleckých posudků,

 • zastupování na úřadech (FÚ, OR apod. dle dohody).