Správa a údržba informace

Revize a kontroly stanovené zákonem pro majitele nemovitostí

Revizní lhůty
v rocích
elektro

pravidelná revize (základní)

Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní

5

plyn (rozvod plynu, kotle)

pravidelná revize *

85/1978 Sb.

3

komíny

kontrola, čištění, revize spalinových cest

NV č. 91/2010

1

požární bezpečnost

revize hasicích přístrojů

246/2001 Sb.

1

hromosvod

vizuální kontrola, revize **

ČSN 33 1500

5